Usługi księgowe

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie księgowości, rachunkowości oraz podatków.

Specjalizujemy się w obsłudze spółek handlowych oraz prowadzeniu ksiegowosci małych i średnich firm w formie książki przychodów i rozchodów. Szczegółową ofertę znajdziecie Państwo poniżej:

Proponujemy Państwu w szczególności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • obsługę podatkową w zakresie przygotowywania i prowadzenia dokumentacji oraz rozliczeń i deklaracji podatkowych w zakresie VAT i podatków dochodowych
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • pomoc księgową oraz prawna w przypadku kontroli skarbowej
 • sporządzanie sprawozdań finansowych – bilansów

Cennik:

 • księgi handlowe (pełna ksiegowosć)- od 249zł
 • książka przychodów i rozchodów – od 99 zł

Kadry i Płace oraz pełna obsługa ZUS

 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
 • prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych
 • sporządzanie deklaracji PIT 4
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz wymagane prawem
 • szkolenia BHP
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie raportów osób ubezpieczonych RMUA
 • sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne)
 • doradzanie w kwestiach przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych i
 • płatników składek ZUS

Księgi przychodów i rozchodów

 • Księgowanie dokumentów w księdze przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów

Ryczałt ewidencjonowany

 • Ewidencja kosztów i przychodów
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia

Księgi rachunkowe

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ (Sp. Z O.O., Sp. AKCYJNE, Sp. CYWILNE)

 • Tworzenie i pomoc przy organizacji działu księgowości
 • Opracowanie wzorcowego (zakładowego) planu kont
 • Księgowanie dokumentów
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie rachunku zysków i strat oraz bilansu
 • Sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • Rozliczenie importu i exportu towarów i usług
 • Rozliczenie i prowadzenie podatku od nieruchomości i od środków transportu
 • Rozliczanie różnic kursowych